Top 11 địa Chỉ Bán Thùng Giấy Carton, Hộp Carton Giá Rẻ ở TPHCM

Trục anilox là một trục kim loại được khắc nhiều ô nhỏ. In thùng carton giá rẻ, in hộp carton giá rẻ có 3 kiểu loại chính là thùng, hộp carton 3 lớp, 5 lớp, 7 lớp. Mỗi loại sóng có số lớp sóng khác nhau như sóng 3 lớp, sóng 5 lớp và sóng …

Top 11 địa Chỉ Bán Thùng Giấy Carton, Hộp Carton Giá Rẻ ở TPHCM Read More »